Her finder du de faktaboxe, som også er på opgavesiderne


Kors som symbol

Et af de vigtigste symboler i kristendommen er korset
Korset er et meget gammelt tegn, der kan se ud på flere forskellige måder. Korset er et torturinstrument, som man hængte folk op på, indtil de døde. I dag er korset symbol på kristendommen, fordi Jesus døde på et kors. I dag kan du se kors på kristne menneskers gravsten og i dødsannoncer, fordi korset også er symbol på døden.


Påskens helligdage

I Danmark fejres påsken ved en række officielle helligdage - perioden de dækker kaldes påskeferien, da de fleste danskere har fri fra arbejde og skole i denne periode. Helligdagene er:


Palmesøndag

Påskens begyndelsesdag er Palmesøndag og går helt frem til pinse. Palmesøndag markerer påskens start og den stille uge. Palmesøndag har sit navn pga. de palmegrene der blev lagt foran Jesus, da han red ind i Jerusalem.


Skærtorsdag

Torsdagen efter Palmesøndag kaldes Skærtorsdag. Navnet stammer fra skær, som betyder ren. På Skærtorsdag vaskede Jesus disciplenes fødder, han blev også forrådt af Judas og ifølge Bibelen var det også på Skærtorsdag, at Jesus indstiftede nadveren.


Langfredag

er dagen efter Skærtorsdag og var dagen for Jesu korsfæstelse. Denne dag fejres som både en sørgedag og en helligdag.


Påskelørdag

Dagen efter Langfredag er Påskelørdag - dette er ikke en helligdag, men typisk er det dagen, hvor der leges påskelege og dekoreres påskeæg.


Påskedag (Påskesøndag)

Søndagen i den stille uge er Påskedag (Påskesøndag). På denne dag fejres det, at Jesus genopstod efter sin død på Langfredag (som det var forudsagt i det Gamle Testamente).2. Påskedag

Mandagen efter Påskesøndag kaldes 2. Påskedag. På 2. Påskedag mindes man dagen, hvor to af disciplene møder den genopstandne Jesus, da de er på vej til Emmaus.


St. Bededag

4. fredag efter påske falder Store Bededag, hvilket er 3 uger før pinse. Oprindelsen for Store Bededag er, at Christian V i 1686 ønskede at samle de mange bods- og bededage til een stor bededag.


Kristi himmelfartsdag

På Kristi Himmelfartsdag fejres mindet om, at Jesus for til himmels 40 dage efter han genopstod Påskedag. På Kristi Himmelfartsdag steg han til himmels og blev gjort til Guds højre hånd.


Pinsedag og 2. pinsedag

Pinse stammer fra græsk og betyder "halvtredsindstyvende", hvilket hentyder til antallet af dage siden Påskedag. Pinsen er en højtid der minder Helligåndens komme, som skete 10 dage efter Kristi Himmelfart. Både pinsedag og den følgende dag, 2. pinsedag, er helligdage i Danmark.


Reformationen

Reformation betyder forandring og fornyelse. Forandringen medførte, at den romersk-katolske kirke blev delt i to: katolikker og protestanter. I Danmark blev reformationen gennemført i 1536.


Rejsen som symbol

Rejsen har på samme måde som en fortælling en begyndelse, en midte og en slutning. En rejse er altid lidt  farlig, fordi man ikke ved, hvad der vil ske undervejs. En rejse er også en udfordring, fordi den medfører nye oplevelser og ny viden. Måske kommer man til en korsvej, hvor man skal vælge til hvilken side man vil gå. På den måde er rejsen et symbol på, at mennesket forandrer og udvikler sig. Man taler om både en ydre og en indre rejse.
I Bibelen handler flere fortællinger om rejsen, fx: Udfrielsen fra Ægypten, Abrahams vandring til Moria Bjerg for at ofre Isak, lignelsen om den barmhjertige samaritaner, Jesu gang til Golgata m.fl.

Vand som symbol