Lærervejledning:

 

Didaktiske overvejelser

MATERIALETS OPBYGNING/STRUKTUR

- Fire undervisningsvideoer med kommentarer

- Opgaver/idemateriale til brug i undervisningen.

 

Til hver af de fire videoer er der udarbejdet en vejledning, der ud over baggrundsviden om de enkelte tidsperioders kirkebyggeri også rummer baggrundsoplysninger, der er væsentlige for forståelsen af, hvordan kirkebyggeriet i Danmark har udviklet sig op igennem historien. Specielt er der sat fokus på overgangen fra asatro til kristendom (den romanske kirke) og ændringerne i forbindelse med reformationen (den gotiske kirke), idet disse begivenheder udover deres teologiske indhold også havde en væsentlig indflydelse på udformningen af kirkerne, deres inventar og udsmykning.

 

De fire videoer, der fortæller om kirkebyggeriet i de enkelte tidsperioder, kan enten vises fælles for klassen via smartboard/storskærm eller på elevernes egne pc´ere, hvilket kan være en oplagt mulighed, hvis man ønsker at anvende materialet i et gruppebaseret undervisningsforløb.

De enkelte elementer i materialet kan bruges uafhængigt af hinanden eller i sammenhæng.

 

Elevopgaverne tager først og fremmest udgangspunkt i de fire videoer, billeder og baggrundsmateriale. Derudover er der mulighed for forskellige kreative aktiviteter. Der lægges op til, at den lokale kirke gøres til genstand for en nærmere undersøgelse, hvor elementer fra nærværende materiale mange steder vil være genkendelige for eleverne.


FAQ

hh

hh

—————


 

Print selv?

I linket nedenfor findes lærervejledningen. Den er gemt som en PDF-fil.

Du har også mulighed for at hente den som word. Ligesom du også har mulighed for at hente opgaverne som word-fil (modsat dine elever, som kun har adgang til opgaverne som skrivebeskyttet PDF).

God fornøjelse!

Lærervejledning.pdf (838,2 kB)
Lærervejledning.docx (1,6 MB)
 

Opgaver.pdf (639,7 kB)
Opgaver.docx (306,8 kB)