Introduktion

Materialet er udarbejdet af og udbydes af de 4 folkekirkelige skoletjenester i hhv.
Frederikshavn, Hjørring, Thy-Mors og Aalborg.

Materialet er et gratis tilbud til skolerne i de områder, som de fire ovennævnte skoletjenester dækker og består dels af fire film, der findes på www.kirketour.dk samt tilhørende lærervejledning og ideer/opgaver til undervisningen.

Adgang til lærervejledningen sker ved hjælp af password, der fås ved kontakt til én af konsulenterne for de fire skoletjenester.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet med baggrund i ønsket om at tilbyde skolerne et lettilgængeligt materiale om emneområdet baseret på en elektronisk platform, der på sigt kan udbygges til at omhandle andre elementer af undervisningsmæssig interesse som f.eks. kunst i kirken m.m.


Mål

Det overordnede emne/tema for nærværende undervisningsmateriale er kirkehistorie. Med udgangspunkt i Fælles Mål for faget kristendomskundskab sætter materialet fokus på: ”kristendommen og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng”.

Aldersmæssigt er materialet udarbejdet med henblik på brug i undervisningen på mellemtrinnet (4. – 6. klassetrin).

Eleverne kommer med Den virtuelle KIRKETOUR på en tur rundt til en række forskellige udvalgte kirker i de områder, som de fire skoletjenester dækker. De får herigennem mulighed for at erhverve sig viden om, hvordan kirkerne fremstår og har fungeret op igennem historien, hvilke karakteristika der er typiske for forskellige stilperioder og kendskab til enkelte væsentlige inventarmæssige elementer.

For overskuelighedens skyld sættes der i materialet fokus på:

  •   den romanske kirke
  •   den gotiske kirke
  •   den nyere kirke (ca. 100 år)
  •   den moderne kirke
 FAQ

hh

hh

—————


 

Udsnit af alterparti i Skalborg Kirke